• Project Name: Bama Tranby
  • Oppdragsgiver: Alento AS
  • Sted: Tranby, Lier
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Alle betongarbeider
  • Byggeår: 2020 - 2022
  • Kontraktsum: 72 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 9360
  • Armering - antall tonn lagt: 1066
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien