• Project Name: Bispevika B3 - Overbygg
  • Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Hele bygget
  • Byggeår: 2016 - 2018
  • Kontraktsum: 50 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 4 475 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 351 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien