• Project Name: Bispevika B6a- kjeller
  • Oppdragsgiver: AF Bygg Oslo AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Garasje og kjeller anlegg
  • Byggeår: 2018 - 2019
  • Kontraktsum: 50 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 9 000 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 997 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien