• Project Name: PonCat
  • Oppdragsgiver: Betonmast Romerike AS
  • Sted: Bølerveien 60, Skedsmokorset
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Innvendige gulver
  • Byggeår: 2015 - 2017
  • Kontraktsum: 17 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 3 116 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 340 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien