• Project Name: Posten Alnabru
  • Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS
  • Sted: Alfasetveien 5, OSLO
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Fundamernter, betongarbeider
  • Byggeår: 2014 - 2016
  • Kontraktsum: 30 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 5 341 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 471 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien