Stenseth & RS er en erfaren og kompetent partner
for alle arbeider innen betong.

Betong, bygg og anlegg

FOR FREMTIDEN

Stenseth & RS

FUNDAMENTER

Vi har over flere år opparbeidet oss kompetanse på anleggssiden
som gjør oss i stand til å utføre kompliserte jobber.

TRYGGHET

DEG TRYGGHET

KVALITET GIR

KVALITET GIR

Vi har lang erfaring fra store prosjekter
for private og offentlige oppdragsgivere.

FOR FREMTIDEN

NEXT WORLD

ET FUNDAMENT

WE BUILD YOUR

Vi fokuserer på HMS

Vi går aldri på akkord med helse, miljø og sikkerhet, og jobber alltid etter en null-skade-visjon på disse områdene. Derfor er HMS-arbeidet med allerede i planleggingsfasen ved etableringen av nye prosjekter. Vi har både ansatte med dedikert ansvar, samt interne rutiner som følger opp at HMS-arbeidet blir ivaretatt. Samtidig er vi bevisst på å implementere dette i hele organisasjonen, slik at alle er bevisst sin egen rolle og sitt ansvar for egen arbeidsplass. Og ikke minst; varsler når det er forbedringspotensial i våre rutiner.

Løsninger tilpasset dine behov

Vi har ett godt og omfattende HMS og KS system, som er utviklet over mange år sammen med våre nære kunder. HMS og KS systemet vårt tilpasses de forskjellige prosjektene som gjennomføres og de særkravene som stilles. Gjennom mange samarbeid med riks- og hovedentreprenørene og en løpende oppdatering av HMS og KS system gjør at vi i dag har ett system som håndterer bransjens strengeste krav. Vi betjener primært offentlige og profesjonelle kunder, men også større oppdrag fra privat byggherre.

Stenseth & RS profil 1

HMS er sentralt i vårt DNA

God HMS - gir oss muligheten til å levere morgendagens prosjekter.

Den enkelte ansatte er viktig for oss. Våre ledere er valgt fordi de har grunnleggende godt menneskesyn, noe som muliggjør et godt HMS arbeid i prosjektene.

Selskapet har fokus på HMS og alle våre ledere har et HMS ansvar for sine ansatte og sine byggeplasser.
HMS er langt mer enn god dokumentasjon. HMS i praksis innebærer faktisk HMS arbeid på byggeplass, noe som sikrer hverdagen til våre ansatte.