Stenseth & RS er en erfaren og kompetent partner
for alle arbeider innen betong.

Betong, bygg og anlegg

FOR FREMTIDEN

Stenseth & RS

FUNDAMENTER

Vi har over flere år opparbeidet oss kompetanse på anleggssiden
som gjør oss i stand til å utføre kompliserte jobber.

TRYGGHET

DEG TRYGGHET

KVALITET GIR

KVALITET GIR

Vi har lang erfaring fra store prosjekter
for private og offentlige oppdragsgivere.

FOR FREMTIDEN

NEXT WORLD

ET FUNDAMENT

WE BUILD YOUR

Stenseth & RS - et sted å vokse

Vi er en mellomstor bedrift med lokal forankring i Åros. Personlig utvikling av våre ansatte er viktig for oss og mulighetene innenfor betongfaget er mange. Våre tjenesteområdene består i dag av bygg, anlegg og gulv, -og det brede spekteret av arbeidsoppgaver gjør at man bevege seg på tvers av virksomhetsområdene våre. Hos oss finner du en trygg solid arbeidsgiver med de ansatte som hovedfokus. Mange av våre ledene funksjonærer har startet hos oss som fagarbeidere. Vi gleder oss til å ha deg med på laget!

Stenseth & RS er revidert arbeidsgiver

Vi har fokus på å tilby en trygg og utviklende arbeidsplass for våre ansatte. For å få dokumentert vår kvalitet og profesjonalitet som arbeidsgiver har vi underlagt oss en frivillig revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver skal støtte bedriften og ledere i arbeidet med å følge opp det lovmessige ansvaret ovenfor utleide medarbeidere. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Se våre siste jobber her