Stenseth & RS er en erfaren og kompetent partner
for alle arbeider innen betong.

Betong, bygg og anlegg

FOR FREMTIDEN

Stenseth & RS

FUNDAMENTER

Vi har over flere år opparbeidet oss kompetanse på anleggssiden
som gjør oss i stand til å utføre kompliserte jobber.

TRYGGHET

DEG TRYGGHET

KVALITET GIR

KVALITET GIR

Vi har lang erfaring fra store prosjekter
for private og offentlige oppdragsgivere.

FOR FREMTIDEN

FOR FREMTIDEN

ET FUNDAMENT

FUNDAMENT

Trenger du en trygg samarbeidspartner?

ALT I BETONG

Stenseth & RS er en betongentreprenør med mer enn 30 års erfaring fra bygg- og anleggssektoren

Stenseth & RS ble stiftet i 2002, og eierne har vært i bransjen i mer enn 30 år. Vi har unik erfaring og kompetanse innen betongfaget, og vi er en av de ledende aktørene i markedet. Vi er en moderne bedrift som gjennom tett samarbeid med kundene gjennomfører over 50 prosjekter årlig. Vi er kjent som en god medspiller, leverer høy kvalitet til avtalt tid.

Mer om oss

2021 i tall

560

Omsetning i millioner

308

Ansatte

6389

Tonn armering lagt

472000

Timer arbeidet

54751

M3 utstøpt betong

PROSJEKTER OG REFERANSER

Vår erfaring gjør oss til en effektiv og trygg samarbeidspartner.

PROFESJONELL OG MODERNE

Vår brede kompetanse og lange erfaring som betongentreprenør, gjør oss til en naturlig samarbeidspartner.

Vi har en moderne maskinpark med god kapasitet. Vi har egne slipemaskiner, pumpebiler, lastebiler og kraner.  Med dyktige medarbeidere kan vi ta på oss tunge og kompliserte oppgaver.

Vi har lang erfaring innen hoved- og underentreprise. Våre 260 ansatte ledere, baser og fagarbeidere setter oss i stand til å levere kvalitet på store og små prosjekter. 
Vi har høyt fokus på videreutdanning av våre ansatte. 

Vi skal kjennes igjen på oppdrag utført. Med HMS som grunnpilar i konsernet skal prosjektene kunne levere høy kvalitet med trygge ansatte. Alle ledere på prosjektene har et HMS ansvar og ekstra HMS ressurser tildeles hvert prosjekt.

HMS I BYGG OG ANLEGG

Vi går aldri på akkord med helse, miljø og sikkerhet, og jobber alltid etter en null-skade-visjon på disse områdene. Derfor er HMS-arbeidet med allerede i planleggingsfasen ved etableringen av nye prosjekter.Vi har både ansatte med dedikert ansvar, samt interne rutiner som følger opp at HMS-arbeidet blir ivaretatt.

Samtidig er vi bevisst på å implementere dette i hele organisasjonen, slik at alle er bevisst sin egen rolle og sitt ansvar for egen arbeidsplass. Og ikke minst; varsler når det er forbedringspotensial i våre rutiner.

SISTE NYHETER

Våre solide leverandører

Vi takker våre solide leverandører for all støtte og gode leveranser til våre prosjekter. Sammen får vi det til!