• Project Name: Landås
  • Oppdragsgiver: Betonmast Boligbygg AS
  • Sted: Hønsveien 94B, Asker
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Alle betongarbeider
  • Byggeår: 2020 - 2021
  • Kontraktsum: 92 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: pågående
  • Armering - antall tonn lagt: pågående
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien