• Project Name: Rortunet
  • Oppdragsgiver: Insenti AS
  • Sted: Odalsveien 64, Slemmestad
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Gulver, fundamenter
  • Byggeår: 2019 - 2020
  • Kontraktsum: 30 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 7 706 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 539 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien