• Project Name: Grenselunden
  • Oppdragsgiver: Seltor AS
  • Sted: Grønvoll alle 15 / Grenseveien 97, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Hele bygget
  • Byggeår: 2017 - 2018
  • Kontraktsum: 29 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 4 217 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 465 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien