Adresser og kontaktinfo

Med base i Åros regner vi det sentrale østlandsområdet som vårt primære nedslagsfelt.
Men vi har vært engasjert i  oppdrag over hele landet.

Stenseth & RS Entreprenør AS

Postboks 70, 3476 Sætre
Besøksadresse:
Smemyrveien 1, 3474 Åros

post@stenseth-rs.no

Tlf: 32 24 37 37

Stenseth & RS Anlegg AS

Postboks 70, 3476 Sætre
Besøksadresse:
Smemyrveien 1, 3474 Åros

post@stenseth-rs.no

Tlf: 32 24 37 37

Stenseth & RS Ressurs AS

www.srs-ressurs.no
Besøksadresse:
Professor Dahls Gate 37, 0353 Oslo

Tlf: 41 65 50 55