• Project Name: Ullern Flerbrukshall
 • Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
 • Sted: Myntfunnveien 2, Oslo
 • Entrepriseform: UE
 • Leveranse: Flerbrukshall, alle betongarbeider. Fundamenter og gulv på grunn.
 • Byggeår: 2019
 • Kontraktsum: 3 MNOK
 • Betong - antall m3 støpt: 641 m3
 • Armering - antall tonn lagt: 53 tonn
 • Gulv på grunn - antall m2 utstøpt: 2 200 m2
 • Sliping - antall m2: 180 m2
 • Ekstern omtale: Byggeindustrien