• Project Name: Røykenbadet
  • Oppdragsgiver: NCC Construction AS
  • Sted: Bråsetveien, Røyken
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Alle betongarbeider, basseng, gulv, garderobe
  • Byggeår: 2015 - 2016
  • Kontraktsum: 3 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 111 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 0 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien