• Project Name: Ullensaker Svømmehall
  • Oppdragsgiver: Seby AS
  • Sted: Markavegen 9, Jessheim
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Hele bygget, basseng, gulv, trapper
  • Byggeår: 2018 - 2020
  • Kontraktsum: 16 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 2 736 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 379 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien