• Project Name: Bispevika B7 - Syd
  • Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Overbygg, vegger og dekker.
  • Byggeår: 2018 - 2019
  • Kontraktsum: 26 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 937 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 188 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien