• Project Name: Bispevika B7 - Trapper & Sliping
 • Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS
 • Sted: Bispevika, Oslo
 • Entrepriseform: UE
 • Leveranse: Gulv på grunn, trapper, slipter overflate, HTC silver, sort betong
 • Byggeår: 2018 - 2019
 • Kontraktsum: 3 MNOK
 • Betong - antall m3 støpt: 128 m3
 • Armering - antall tonn lagt: 17 tonn
 • Gulv på grunn - antall m2: 1 500 m2
 • Sliping - antall m2: 1 200 m2
 • Ekstern omtale: Byggeindustrien