• Project Name: Nydalsveien 16 -26
  • Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS
  • Sted: Nydalsveien 16 - 26, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Alle betongarbeider
  • Byggeår: 2011 - 2012
  • Kontraktsum: 30 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 4 796 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 712 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien