• Project Name: Warbo Certex
 • Oppdragsgiver: Norske Staalbygg AS
 • Sted: Smemyrveien 6, Åros
 • Entrepriseform: UE
 • Leveranse: Gulv på grunn, fundamenter og ringmur, glatting
 • Byggeår: 2016 - 2017
 • Kontraktsum: 2 MNOK
 • Betong - antall m3 støpt: 467 m3
 • Armering - antall tonn lagt: 45 tonn
 • Gulv på grunn - antall m2 utstøpt: 2 000 m2
 • Sliping - antall m2: 0 m2
 • Ekstern omtale: Byggeindustrien