• Project Name: Bispevika B3 - kjeller
  • Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Garasje og kjeller anlegget.
  • Byggeår: 2016 - 2017
  • Kontraktsum: 39 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 6 955 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 890 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien