• Project Name: Bispevika B2 - kjeller
  • Oppdragsgiver: AF Bygg Oslo AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Garasje og kjeller anlegget.
  • Byggeår: 2017 - 2019
  • Kontraktsum: 27 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 4 108 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 372 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien