• Project Name: Bispevika B7- kjeller
  • Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Garasje og kjeller anlegg
  • Byggeår: 2017 - 2019
  • Kontraktsum: 51 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 7 427 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 1 525 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien