• Project Name: Elveparken - Benterud
  • Oppdragsgiver: Tronrud Eiendom AS
  • Sted: Gigstads vei 28, Hønefoss
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Kjeller
  • Byggeår: 2018
  • Kontraktsum: 50 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 8 382 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 1 117 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien