• Project Name: Follobanen Oslo S
  • Oppdragsgiver: Condotte
  • Sted: Bispegata 12, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Kulvert
  • Byggeår: 2016 - 2018
  • Kontraktsum: 52 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 44 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 2786 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien