• Project Name: Sørenga, BT 7 og 8
  • Oppdragsgiver: AF Bygg
  • Sted: Sørengautstikkeren, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Alle betongarbeider i begge byggetrinn
  • Byggeår: 2013 - 2016
  • Kontraktsum: 63 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 9 972 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 1 539 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien

Sørenga ble gjennomført i to byggetrinn, Bt 7 & 8.