• Project Name: Bama Nyland Syd
  • Oppdragsgiver: Brick AS
  • Sted: Alnabru, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Utvendige plater og fundamenter
  • Byggeår: 2012 - 2013
  • Kontraktsum: 22 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 5 182 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 304 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien