• Project Name: Barcode B13 - Tårnhus D
  • Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt AS
  • Sted: Bispevika, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Hele bygget
  • Byggeår: 2015 - 2016
  • Kontraktsum: 22 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 2 718 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 216 tonn
  • Ekstern omtale: