• Project Name: Strømmen Storsenter
  • Oppdragsgiver: Øie AS
  • Sted: Støperiveien 5, Strømmen
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Betongarbeider
  • Byggeår: 2010 - 2011
  • Kontraktsum: 35 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 8 474 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 1 132 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien