• Project Name: Holmenkollen Skiarena
  • Oppdragsgiver: Hent AS
  • Sted: Holmenkollen , Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Fundamenter, stålarbeider, kulverter, tribuner
  • Byggeår: 2009 - 2010
  • Kontraktsum: 35 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 14 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 1 791 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien