• Project Name: Inforama Multisenter
  • Oppdragsgiver: Øie AS
  • Sted: Sandviksvn. 184, Sandvika
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Gulv på grunn og fundamenter
  • Byggeår: 2006 - 2007
  • Kontraktsum: 16 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 0 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 1 417 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien