• Project Name: Fyrstikkalleen 1
  • Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS
  • Sted: Fyrstikkalléen 1,Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Fundamenter og kjellervegger, gulv på grunn og påstøper. Utomhusarbeider. Slip HTC silver.
  • Byggeår: 2018 - 2019
  • Kontraktsum: 18 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 2 753 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 268 tonn
  • Sliping - antall m2: 600 m2 - HTC Silver
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien