• Project Name: Holtet Base
  • Oppdragsgiver: NRC Rail AS
  • Sted: Kongsveien 93, Oslo
  • Entrepriseform: UE
  • Leveranse: Slipt gulv , restaurering
  • Byggeår: 2019 - 2019
  • Kontraktsum: 3 MNOK
  • Betong - antall m3 støpt: 28 m3
  • Armering - antall tonn lagt: 15 tonn
  • Ekstern omtale: Byggeindustrien